previous arrow
next arrow
Slider

KYPJ

Menawarkan program-program akademik dan kemahiran tinggi di peringkat diploma dalam pelbagai bidang

KKJ

Menawarkan kursus kemahiran dan teknikal dalam pelbagai bidang di peringkat sijil dan diploma kemahiran

KPMS

Sebuah entiti perniagaan di bawah KPYPJ yang berdaya saing dan kukuh bagi menyumbang ke arah pembangunan modal insan negara

AMG

Menawarkan kursus-kursus profesional dan kompetensi di dalam bidang minyak dan gas

Senduk VS Spanar

Sejarah KPYPJ

Pada 3 Mac 1996, sebuah syarikat miliki penuh Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) bernama Ilham Ikhlas Sdn Bhd ditubuhkan bagi menyediakan program-program akademik dan kemahiran di kolej-kolej yang ditadbir selaras dengan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555).

Ilham Ikhlas kemudian ditukarkan nama kepada Kumpulan Pendidikan YPJ (KPYPJ) pada 1997 bagi menyediakan program peluang kedua pendidikan kepada lepasan sekolah melalui penubuhan empat kolej utama dan lapan buah kolej komuniti YPJ.

Kenapa Kami?

  • Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  • Matlamat Penubuhan

Pendidikan di Malaysia sekarang menuju ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, ia perlu berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

Meningkatkan kuantiti dan kualiti sumber manusia dalam pelbagai sektor pekerjaan dengan menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar lepasan sekolah dalam bidang akademik dan kemahiran untuk keperluan negara.

Rakan Kerjasama