Slider

Logo

BUKU TERBUKA & MATA PENA
Lambang Pelajaran membawa pengertian bahawa organisasi menitik-beratkan segala hal yang bersangkutan dengan kemajuan dalam bidang pelajaran.

POHON POKOK
Pohon Pokok selaras dengan objektif organisasi untuk terus maju dan berkembang samada dalam lapangan pelajaran mahupun soal kemasyarakatan.

HURUF ‘J’
Awalan perkataan JOHOR terdapat 4 rupabentuk ‘J’ diserapkan ke dalam rupabentuk pohon pokok sebagai melambangkan 4 faktor penting yang perlu dimajukan dan dikembangkan :
Pelajaran
Kewangan
Kemasyarakatan
Keagamaan

Warna Merah
Direka dalam bentuk belahan buah sebagai melambangkan gabungan matlamat yang dicapai apabila organisasi ini menjalankan aktiviti-aktivitinya dengan sempurna.

Warna Biru
Lambang keharmonian. Diterapkan ke dalam logo bagi tujuan menunjukkan bahawa segala aktiviti-aktiviti yang dijalankan demi untuk keharmonian selaras dan cita-cita negara.

Warna Emas
Melambangkan keutuhan. Menunjukkan keutuhan ekonomi negeri Johor. Sumber kewangan yang kukuh menjadi faktor utama organisasi ini untuk menjalankan segala aktiviti-aktiviti.

Lagu KPYPJ

Kumpulan Pendidikan YPJ
Berwibawa di dalam pendidikan
Bagi membina masyarakat
Berilmu beriman dan bertaqwa

Kumpulan Pendidikan YPJ
Sediakan peluang berterusan
Bagi menjana keunggulan
Lahirkan insan yang berguna

Cemerlang dan berkualiti
Membangun kemahiran
Berkarya tingkatkan kecekapan
Bagi meraih kejayaan

Pusat pendidikan pembangunan bangsa
Akademik cemerlang sahsiah terpuji mulia

Kumpulan Pendidikan YPJ
Teras pemantapan budaya ilmu
Mampu mengembangkan kepakaran
Bagi kemakmuran bersama